Pracujete s našimi značkami? Přidejte se do unikátní mapy RUSCONA salonů a získejte nové klienty. PROHLÍDKA A REGISTRACE ZDE.

Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o.

Milé Ruscoňačky i všichni další,

rok 2020 nás testuje na všech frontách. Lidsky i pracovně. V pracovní oblasti nás nyní na podzim zasáhl už druhý lock-down, kdy jste z důvodu vládních nařízení museli uzavřít salony. Jsme v tom všichni společně, proto jsme se pro vás rozhodli vypracovat přehled kompenzací, na které máte coby OSVČ či malé s.r.o. nárok. Na rozdíl od jara jsou podmínky přísnější a pomoc se poskytuje více selektivně. Pevně věříme, že se epidemiologická situace zlepší brzy natolik, že budete moci znovu otevřít a dělat to, co máte rádi naplno a bez omezení.

Vaše RUSCONA

…....... 

Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o.

O tuto podporu lze již žádat, přestože nebyl ještě zcela dokončený legislativní proces. Ale k zásadní změně zde už nedojde. Ladí se pouze skutečnost, zda bude docházet k vzájemnému vyloučení této podpory s podporou Covid nájem. Program Covid nájem, o který lze již také žádat, se týká období červenec, srpen a září. Tento kompenzační bonus se týká října a listopadu. Takže s programem Covid nájem za 7-9 se tento kompenzační bonus nevylučuje. Můžete žádat o obojí. Může se ale stát, že bude program Covid nájem prodloužený i na období říjen, listopad a prosinec a pak příjemci podpory kompenzačního bonusu už nebudou moci o Covid nájem za 10.-12. měsíc žádat. Ale toto se ještě uvidí.

Nárok na kompenzační bonus není na rozdíl od jara nastavený plošně všem a za celé bonusové období, ale pouze za jednotlivé dny bonusového období, kdy došlo k uzavření provozů nebo k uzavření provozů, na které je podnikatelský subjekt bezprostředně navázán a nemůže své zboží či služby poskytnout jinde. V případě nehtových salonů není o tomto nároku pochyb. Máte zavřeno, nemůžete vykonávat činnost. Tečka. V případě, že máte příjmy z činnosti, která je uzavřená a současně z činnosti, která je povolená, je nutné zkoumat, která z těchto činností je převažující a to podle obratu za měsíce 6-9 roku 2020.

Do takového obratu se počítají jednak příjmy z podnikání, ale také i příjmy ze zaměstnání nebo z pronájmu. V případě, že máte příjmy z činnosti, která je bezprostředně navázaná na uzavřené provozy, musí dojít k výpadku příjmů alespoň o 80%. Také ve vztahu k 6-9/2020. Navíc pro nárok na kompenzační bonus musí být splněna i podmínka min. obratu za rok 2019, a to 180 tis (tato podmínka se týká pouze malých s.r.o., nikoliv OSVČ). Pokud bylo v tomto roce podnikání teprve zahájeno, tak se obrat přepočítá jakoby podnikání trvalo celý rok. Např. firma vznikla v říjnu 2019 a dosáhla obratu 40000,- Kč. Jedná se o obrat za 3 měsíce, proto 40000/3*12 = 159999,- Kč = obrat přepočtený, ale podmínka 180 tis splněná není. Nárok na kompenzační bonus nevzniká.

Kompenzační bonus OSVČ nelze v jednom dni kombinovat s ošetřovným OSVČ.

Kompenzační bonus společníka s. r. o. lze kombinovat s ošetřovným, které pobírá společník z titulu zaměstnance.

Kompenzační bonus nelze kombinovat s programem antivir, kde je čerpána podpora na tohoto společníka. Kompenzační bonus lze kombinovat s programem antivir, pokud jeho předmětem je čerpání podpory pouze na mzdy zaměstnanců a ne na mzdy společníků. Kompenzační bonus nelze čerpat v období, kdy společník nebo OSVČ současně čerpá podporu v nezaměstnanosti.

POZOR, pokud OSVČ nebo společník čerpá kompenzační bonus, tak jeho výše se započítává do rozhodného příjmu pro určení nároku na příspěvek na bydlení a také do vlastního příjmu manžela/manželky pro nárok na uplatnění daňové slevy na manžela/manželku bez příjmů. Proto je nutné při zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2020 tuto skutečnost zmínit.

Aby to nebylo celé tak složité, uvádíme ukázkový případ příjemce kompenzačního bonusu:

Jsem: manikérka, kosmetička, nehtařka a provozuji službu/maloobchod, nemám žádné jiné příjmy z dovoleného podnikání, zaměstnání a pronájmu. Od data zavření mého provozu mám nárok na kompenzační bonus ve výši 500,- Kč za každý den vč. víkendů a svátků.

Žádost o kompenzační bonus je rozdělena na 2 bonusové období, přiloženy jsou tedy tedy 2 formuláře. O první bonusové období, které je do 4.11.2020, si za splnění výše uvedených podmínek můžete požádat. Žádat lze už i o druhé období, ale radíme s tím vydržet. Druhé období běží do 21.11. Kdyby z nařízení vlády provozy do té doby otevřeli, museli byste bonus za tyto dny vracet.
Žádost se podepisuje 2x - samotná žádost + čestné prohlášení a zasílá se datovou schránkou, mailem nebo papírem na FÚ stejně jako na jaře.

V oddíle A vyplňujete svoje osobní údaje, v oddílu B potom vybíráte, zda jste společník s. r. o., OSVČ nebo "dohodář" a vyplňujete pouze tento oddíl, kde uvedete dny omezení a v kolonce z důvodu...- předmět zakázané činnosti v prvním řádku, případně činnosti navázané na zakázané činnosti v řádku druhém.

Ošetřovné pro OSVČ

Nárok mají OSVČ, kdy je podnikání hlavním zdrojem příjmu. Výše podpory je 400,- Kč za den uzavření školy nebo školky. Dobrovolné ponechání dítěte doma nezakládá nárok na ošetřovné. Na ošetřovné nemají nárok příjemci rodičovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství. Ani příjemci invalidního důchodu
Ošetřovné se poskytuje na děti mladší 10 let případně na hendikepovaného blízkého až do 26let. Před podáním žádosti musí být dítě mladší 10 let. Potvrzení ze školy není tentokrát potřeba.

Nelze pobírat v 1 den současně ošetřovné a kompenzační bonus. Můžete si ale třeba požádat o ošetřovné od 14.10. - 21.10. a od 22.10. žádat kompenzační bonus.
Za dny 29.10. a 30.10. ošetřovné nenáleží neboť se jedná o podzimní prázdniny. Za víkendy i státní svátky ošetřovné náleží.

Podepsanou žádost lze zaslat datovou schránkou nebo poštou:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Obálka musí být označena „fprij“

Covid nájem

Jedná se o kompenzaci nájmů pro zavřené provozovny. Výdejní okénko nebrání nároku na tuto dotaci. Dotace je 50 % z nájmu za 7. – 9. měsíc. Není již vazba na poskytnutou slevu pronajímatele. Kdo si žádal Covid nájem už v létě, nemusí znovu získávat eldentitu ani se registrovat. Rovnou přejde k vyplnění žádosti. Přikládáme odkazy k tomuto programu. Žádost je propojena s Vaším mobilním telefonem a s identifikačním prostředkem, který si získáváte na Váš občanský průkaz.

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneII

Manuál k elektronické identifikaci - v příloze
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/

Odklad EET

Schváleno odsunutí až do 31.12.2022. Další osud velmi nejistý. 

Ke stažení:  

AIS-MPO-eIdentita

Zadost_o_bonus_pro_podzim2020-první-bonusové-období

Zadost_o_bonus_pro_podzim2020_2-BO_druhé-bonusové-období

 

 

 

Created by Shoptak.cz